Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Andrei BUTUCENEANU
Drumul lung prin labirintul creaţiei

Criticul şi cercetătorul literar Vitalie Răileanu, care este de acum de mai mulţi
ani şi pe post de animator-moderator al Cenaclului literar-artistic „Sic cogito” de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, pe 28 noiembrie 2011 a predat „cîrma” lui Anatol Moraru, dr. conf. univ. la Universitatea „A. Russo” din Bălţi, critic literar şi prozator, care cu plăcere i-a prezentat cărţile nou-apărute: ...totul la prezent (Chişinău, Ed. „T-PAR”, 2010) şi Cerc în labirint (Chişinău, Ed. „Magna-Princeps”, 2011). Rezumîndu-i fişa biografică, universitarul bălţean a menţionat că toate lucrările şi activităţile de cercetare şi editare V. Răileanu le face cu asiduitate, iar în ultimul timp acestea „iau turaţii”. Articolele incluse în volum sînt texte radiografiate, scrise cu ocazia unor apariţii literar-artistice recente, sînt nişte reacţii corespunzătoare la momentul oportun. Ele pot fi încadrate în aşa-numita „critică de întîmpinare”, iar munca dumnealui a rezultat cu două volume care trezesc admiraţia. „Nu aş folosi cuvinte elogioase, dar este evident că, în linii mari, autorul reuşeşte cu brio să-şi exprime punctul de vedere despre scriitori din diverse perioade ale vieţii literare din republică”, a precizat A. Moraru.

missing image file

Scopul unui critic literar este de a semnala despre o carte ce are bun în ea, dar şi ce nu prea a reuşit să elucideze autorul. Aceasta este părerea criticului şi istoricului literar, prof. univ., dr. hab. în filologie Ion Ciocanu, care a venit cu impresii de la lectura proaspetelor apariţii, pe care găsindu-le ca reuşite, cu porniri estetice sănătoase. „Nicolae Popa, Vlad Zbârciog, Nicolae Esinencu sînt într-adevăr aşa cum i-a prezentat Vitalie Răileanu, care analizează opera succint, dar veridic – de multe ori ne «deschide ochii» la lucruri pe care ne vine greu să le intuim. De fiecare dată verific atitudinea mea faţă de cărţile citite, prin cele ce spune un alt critic literar, fiindcă îmi dau un imbold să revin la ele. Pot menţiona cu certitudine că literatura de la noi poate concura cu cea de peste Prut, cu scrierile lui F. Neagu, M. Dinescu şi ale altor scriitori români”, a concluzionat exegetul, dînd prioritate lucrării („celei mai consistente”) despre Nicolae Esinencu, scriitor care merită de mult să aibă o monografie solidă, să fie prezentat pe potriva activităţii sale literare.

Prozatorul Vlad Zbârciog, secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova, crede că şi pe viitor protagonistul nostru se va concentra temeinic asupra recenziilor „de întâmpinare”, ne va invita la lecturi substanţiale, ne va provoca să cunoaştem procesul literar din Basarabia în deplina lui cuprindere. „Cu siguranţă putem spune că a apărut un critic literar de valoare, chiar în momentul cînd avem impresia că criticii literari consacraţi din partea locului şi-au luat un repaus pe nu ştim cîtă vreme”, a menţionat pe un ton de îmbărbătare membrul din conducerea USM.

Vitalie Răileanu a fost mult apreciat pentru prestaţia sa pedagogico-didactică de către conf. univ. dr. în filologie Elena Ţau, de la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, care a reiterat că şi însemnările literare ale dumnealui sînt scrise cu pătrundere adîncă în esenţa materialului, demonstrînd în aşa fel că avem, fără îndoială, un critic literar ce merită să fie luat în consideraţie, deoarece are capacitatea de a diagnostica lucrurile într-un fel personal, într-o manieră ce pare, de la distanţă, a fi uşoară.

Pe marginea volumelor puse în discuţie au mai vorbit: prof. univ., dr. hab. în pedagogie Vlad Pâslaru, de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, concretizînd că „Nicolae Esinencu este greu de prezentat în literatura de specialitate, autorul însă a avut curajul să scrie despre el şi s-a descurcat de minune, celelalte articole sînt dezbateri ale operelor condeierilor noştri pentru cititorii simpli, fiindcă nu există literatură fără aceştia, fapt pe care îl desconsiderăm uneori”; Nina Corcinschi, critic literar, cercetător ştiinţific şi cadru didactic universitar: „Vitalie Răileanu nu alege căi bătătorite, este atent la detalii, ceea ce denotă că are o pregătire temeinică în domeniu; scrie fără să folosească cuvinte dure şi nu închide dreptul la polemicile ulterioare”; poeta Lidia Grosu care susţine că „Vitalie Răileanu este plin de poetică, ocupă un loc adecvat în «coloana infinitului» a Neamului românesc”; cercetătorul literar Pavel Balmuş: „Protagonistul nostru este un cronicar harnic al procesului literar de la noi, preferă să scrie despre autori postmodernişti şi dorim să nu se desprindă de această direcţie.” Scriitorul umorist Efim Tarlapan a lansat ideea originalităţii: „Vitalie Răileanu se deosebeşte de alţii prin faptul că coboară în public, a citit mii de pagini şi spune lucrurilor pe nume”). Poetul Anatol Ciocanu a accentuat „buna intuiţie de a selecta textele pentru analiză”, pe cînd scriitorul Traianus şi-a expus părerea că „criticul literar Vitalie Răileanu nu construieşte ziduri între scriitori şi cititori” şi că „este o adevărată «maşină de scris», chiar dacă nu prea are beneficii materiale”. Pe parcursul ediţiei cenaclului au intervenit şi alţi vorbitori.

Într-o notă de pe coperta volumului ...totul la prezent autorul se confesează: „Recenziile / prezentările respective au fost scrise în acest mileniu trei, cu tenta redactării unui capitol aparte din Istoria literaturii române din Basarabia (concept în curs de realizare la Institutul de Filologie al AŞM). Intenţiile ţin şi de reliefarea unor «maladii literare»... Posibil că mulţi colegi mi-ar sugera astăzi să fiu mai precaut, sau invers... mai impetuos la testarea cutărui sau cutărui volum din cuprinsul dat. Unii scriitori vizaţi nu pot fi (deja!) eliminaţi / excluşi din cuprinsul Istoriei literaturii. În tot cazul, vreau să asigur cititorii cu nişte «preferinţe» ori cu o distingere controversată. Aceşti autori sînt prezenţi în cuprinsul Literaturii din Moldova de Est confirmînd vitalitatea acesteia.” Abordînd o viziune modernă asupra dezvoltării procesului literar-artistic şi avînd un caracter instructiv, volumele de sinteze literare ...totul la prezent şi Cerc în labirint (în care se întrunesc numele acad. Mihail Dolgan, conf. univ. Gheorghe Dodiţă, a scriitorilor Iurie Colesnic, Ion Hadârcă, Valeriu Matei, Simion Ghimpu, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Nicolae Esinencu, Ioan Mânăscurtă ş.a.) vor deveni instrumente utile şi necesare pentru studenţi, profesori şi alte categorii de cititori care se interesează de creaţia literaţilor din spaţiul pruto-nistrean.

În prezent, Vitalie Răileanu (născut la 25 martie 1959 în satul Soloneţ, raionul Soroca) este cercetător la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Sectorul literatură contemporană. În 1986 absolveşte Facultatea de Litere a USM. În 1995, susţine la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca teza de doctor în filologie cu tema Poezie şi poietică. Analize textuale (conducător ştiinţific: prof. dr. Mircea Borcilă). Publică eseuri, portrete literare, articole de critică literară în mass-media (Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Philologia, Metaliteratura, Limba română, Literatura şi arta, Făclia, BiblioPolis, Porto-Franco, Noul literator ş.a.) şi în volume colective, antologii, dicţionare (Literatura română postbelică: Integrări, valorificări, reconsiderări; Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană ş.a.). Din 2010, este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Volumul de critică literară Chei pentru labirint a fost menţionat, în 2009, cu Premiul pentru debut la Salonului Internaţional de Carte din Chişinău, la ediţia din 2010 a aceluiaşi Salon obţine Premiul „Critica de întîmpinare” pentru volumul Ludic şi / sau ironic în poezia contemporană, iar la cea din 2011 – Premiul „Profiluri literare” pentru antologia monografică Nicolae Esinencu. Teatrul operei literare.

Să sperăm că ne aşteaptă încă multe surprize plăcute, ieşite de sub pana de cercetător a soroceanului nostru.

Andrei BUTUCENEANU