Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila CORGHENCI
O lucrare elaborată şi dedicată omului care gîndeşte / acţionează creativ şi constructiv

„Eu sunt pentru că am rădăcini.”

(Lidia Kulikovski)

Aşteptare deosebită, interes, atenţie, respect, încredere, adeziune, chiar bucurie – aceste stări sunt caracteristice publicului atunci când vorbeşte Lidia Kulikovski. Iar când studiezi / analizezi o lucrare, care prezintă explicit portretul profesional al cercetătorului şi managerului Lidia Kulikovski, te încrezi în faptul că totuşi cei care gândesc guvernează lumea… Este vorba despre biobibliografia Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski, elaborată de o echipă de buni profesionişti de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”*. [1]

missing image file

Lucrarea apare ca o necesitate atât pentru Lidia Kulikovski, dar mai ales pentru comunitatea profesională, pentru fiecare bibliotecar şi manager de bibliotecă. Pentru persoana, cărei îi este dedicată lucrarea, este important de a vedea o sinteză informaţional-bibliometrică a lucrărilor, vizualizând priorităţile profesionale, temele şi genurile preferate de documente, operând cu indicatorii cantitativi şi stabilind poate unele perspective. Iar pentru comunitatea profesională biobibliografia în cauză are caracter de „manual”, învăţându-ne să înţelegem realitatea, dar să şi acţionăm convingător, pentru a face ca lucrurile dorite să se întâmple.

Autorii-bibliografi „…au încercat să ofere publicului o bibliografie diferită de celelalte lucrări elaborate de BM şi de alte biblioteci”, reuşind implicit acestea, lucrarea într-adevăr fiind inovativă, deosebită, interesantă, incitantă, atractivă.

Deţinând, în mare parte, o structură caracteristică pentru acest gen de publicaţii, biobibliografia se impune prin originalitatea prezentării compartimentelor şi conţinutul acestora.

„Poarta” lucrării – mesajul, semnat de către profesorul universitar, doctor Ion Stoica (Bucureşti) – „întâmpină” cititorul cu alese caracteristici pentru Lidia Kulikovski, inclusiv: „…un nume de referinţă al biblioteconomiei din această parte de lume, de care sunt legate numeroase împliniri personale şi victorii nenumărate ale celor care i-au fost alături.” Mesajul este urmat de articolele, semnate de către academicianul Mihai Cimpoi Inovarea continuă, doctor Florin Rotaru O datorie de recunoştinţă. Semnificativ este titlul articolului, semnat de Vlad Pohilă – Lidia Kulikovski, un impresionant bilanţ prealabil.

Compartimentele Lidia Kulikovski văzută de… şi Mereu valabilă, preţuirea inserează materiale semnate de personalităţi ale literaturii, culturii, ştiinţei, colegi de breaslă şi alţi simpatizanţi – în total 27 de articole.

Compartimentul Clipe în imagini, relevant conţinutului lucrării, oferă momente plăcute şi incitante, completând cele scrise despre personalitatea Lidiei Kulikovski (21 de poze) – fotogenică şi impunătoare!

Nucleul lucrării, evident, îl constituie compartimentul Bibliografie, însoţit de zece indexuri auxiliare!

Autorii prezintă descrierile bibliografice (600 în total!) în ordine cronologică, în interiorul anului – în ordine alfabetică, neluând în consideraţie genul ori tipul documentului. După părerea lor, „avantajul unei asemenea structuri constă nu numai în ilustrarea activităţii unei persoane în evoluţie, […] dar permite şi efectuarea unei analize bibliometrice prin indexurile auxiliare”. Iar aparatul bibliografic-informativ (zece indexuri!), într-adevăr este cheia de acces la informaţia din lucrare, despuind-o în funcţie de tipul documentelor reflectate: articole, recenzii, prefeţe, interviuri etc.

Acceptând şi respectând o astfel de abordare, ne permitem totuşi să punem accentul pe exigenţele domeniului de cercetare, deoarece prin intermediul biobibliografiei este reliefată activitatea analitică-sintetică a Lidiei Kulikovski, produsele activităţii ştiinţifice, manageriale. În acest sens caracteristic pentru Lidia Kulikovski nu este numărul total de lucrări, publicat în anul concret, ci oglindirea acestora în funcţie de specificul, destinaţia funcţională. Or, într-o bibliografie cu caracter ştiinţific un articol cu conţinut promoţional, de prezentare nicidecum nu poate fi „alăturat” unui articol dintr-o culegere ori revistă ştiinţifică. Sau, cum aş găsi răspuns la întrebarea: „Câte articole a publicat Lidia Kulikovski în revistele recenzate?” Mă ajută în acest caz indexul titlurilor de articole? Ar trebui să efectuez o căutare foarte şi foarte minuţioasă, şi de durată în timp… Prezenţa unui compartiment, gen „Articole ştiinţifice” ar permite depistarea mai operativă a răspunsului.

Cunoscând activitatea prodigioasă a Lidiei Kulikovski în calitate de pedagog, am fost interesată de publicaţiile cu caracter didactic, lucrări adresate studenţilor, semnate de către Domnia Sa. Oare câte teze de master strălucite au fost susţinute sub conducerea Lidiei Kulikovski? Lucrarea ar fi putut include (poate selectiv ori integral) şi alte lucrări studenţeşti, elaborate cu sprijinul Domniei Sale (de exemplu, teze de licenţă) – informaţie interesantă şi utilă pentru comunitatea profesională.

Mai cred, că prezenţa alăturată lucrărilor originale a descrierilor bibliografice ale recenziilor (indiferent de anul publicării recenziilor) semnifică mult: actualitatea temei reflectate, promovarea lucrării, calitatea acesteia, aprecierea de către specialişti etc. Mai mult decât atât, recenziile constituind un tip specific de publicaţii, sunt un indicator al investigaţiei ştiinţifice, un produs analitico-sintetic. Indexul de recenzii, prefeţe, postfeţe nu este un instrument flexibil în acest caz. De exemplu, cum aş putea depista operativ recenziile la lucrarea Lidiei Kulikovski Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate (editată în anul 2004, număr de rând în Biobibliografie – 195)? Indexul auxiliar nominalizat nu mă ajută să clarific, că recenzia cu titlul Bibliotecile pot fi utile pentru cei mai trişti ca noi, semnată de Vlad Pohilă, se referă la lucrarea interesată. Doar faptul că descrierile bibliografice sunt amplasate în imediata apropiere (corespunzător 195 şi 201) m-a ajutat să găsesc informaţia căutată. O situaţie similară pentru recenzia cu titlul Integrarea dimensiunii biblioteconomice în cercetarea ştiinţifică la volumul Lidiei Kulikovski Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri (editat în anul 2008). Şirul exemplelor ar putea fi continuat.

Poate cele menţionate mai sus, în mare parte, sunt rezultatul implicării de durată a subsemnatei în procesul de bibliografiere a publicaţiilor instituţionale şi de autor universitare. Totuşi, insistăm în afirmaţia că reflectarea activităţii unei persoane în evoluţie ar fi mai convingătoare, mai vizibilă în funcţie de activităţile de cercetare (activitatea redacţională şi alte responsabilităţi pentru lucrări instituţionale, publicarea lucrărilor de autor), activităţile ştiinţifice aplicative (activităţi de transfer tehnologic şi implementări practice, popularizare ştiinţifică), pregătirea cadrelor de bibliotecari etc.

Vorba Lidiei Kulikovski – autorii sunt liberi să aleagă conceptul propriu al lucrării. Iar faptul că o lucrare provoacă gânduri, comparaţii, viziuni – e un merit incontestabil al echipei de autori, dar şi al persoanei căreia îi este dedicată lucrarea. Este important să ne bucurăm pentru augmentarea cantitativă, dar mai ales calitativă, a patrimoniului bibliografic.

Biobibliografia, elaborată sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, demonstrează că o persoană poate descoperi, dar şi construi, viitorul şi că în orice problemă trebuie să vedem o şansă. Astfel este văzută Lidia Kulikovski – plină de probleme, dar şi de ambiţii bune şi şanse, cu un ritm al schimbării de invidiat, cea care ne învaţă: „Omul se poate realiza oriunde, dacă vrea.”

Ludmila CORGHENCI,

director adjunct, Departamentul
Informaţional Biblioteconomic al ULIM

[1]* Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski: biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; elab.: Taisia Foiu, Claudia Tricolici. – Ch.: „Magna Princeps” SRL, 2011. – 232 p. – ISBN 978-9975-9889-7-1.