Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OUR COLLEAGUES
Victoria ŞCOLNIC
Chişinăul aniversar în inima liceenilor

În procesul de învăţămînt contemporan au loc din an în an transformări esenţiale – se schimă atît structura şi conţinutul disciplinelor şcolare, cît şi tehnologiile de predare. Legătura şcolilor, gimnaziilor şi, mai ales, a liceelor cu ştiinţa, tehnica, creaţiile literar-artistice constituie un fapt real. În acest context bibliotecile şi catedrele şcolare devin surse de informare permanentă în decursul întregului an educaţional. De aceea, bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice trebuie să caute şi să găsească încontinuu forme şi metode noi de muncă cu cartea, să implementeze cît mai bine tehnologiile moderne în corespundere cu cerinţelor actuale de învăţămînt.

missing image file

În scopul demonstrării acestui deziderat, în Sala de festivităţi a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din capitală, la 12 octombrie a.c., s-a desfăşurat o manifestare extracurriculară artistico-literară Chişinăul aniversar în inima liceenilor, organizată în contextul sărbătoririi aniversării a 575-a de la prima atestare documentară a oraşului. Activitatea a fost monitorizată de elevele clasei a XII-a „A” Victoria Ostafii şi Ecaterina Moldovan. La organizarea serbării a fost implicată bibliotecara liceului Eugenia Bahu şi membrii Catedrei de limbă şi comunicare: profesoarele Aliona Arsene (şef), Nadejda Chiosa, Maria Mihailovschi, Iulia Croitor şi subsemnata. În sală a fost prezentă directoarea liceului Galina Jicul, membri ai colectivului didactic, un grup de profesori, aflaţi la cursuri de perfecţionare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, veniţi sub conducerea conf. univ. dr. Ştefania Isac şi a conf. univ. dr. Maria Suruceanu, părinţi, liceeni.

În deschidere, directoarea liceului a făcut o incursiune în „biografia” scurtă, dar bogată în evenimente instructiv-educative, ce au avut loc la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” pe parcursul a circa 20 de ani. Apoi a urmat informaţia moderatoarelor care au adus la cunoştinţa celor prezenţi cele mai edificatoare date din istoria municipiului Chişinău – de la anul primei menţiuni documentare pînă în prezent. Pe tema anunţată au prezentat un minispectacol elevii clasei a II-a Eduard Cuculescu, Lucian Gîscă şi eleva clasei I Alexandrina Brunchi.

Gabriela Cozer, eleva clasei a XII-a „A”, a realizat în ajun un sondaj de opinie Spune ce prezintă Chişinăul pentru tine, la care au participat elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Cele mai frumoase răspunsuri au fost relatate publicului, care a confirmat prin aplauze imaginaţia creatoare a respondenţilor. Iată o mică selecţie din ele: „Oraşul Chişinău pentru mine este un Paradis” – Dumitru Nepiivoda, cl. a VI-a „B”; „Unii spun că în întreaga lume există oraşe mult mai frumoase şi mai moderne decît Chişinăul, dar pentru mine acest oraş este cel mai minunat” – Evelina Vasiliev, cl. a IX-a „B”; „Multe s-au schimbat pe parcursul veacurilor, dar oraşul meu, asemeni «Coloanei infinitului» lui Brâncuşi, rămîne a fi un simbol al verticalităţii şi al veşniciei Neamului” – Andrian Chiriac, cl. a X-a; „Chişinău – oraşul care sălăşluieşte în sufletul meu şi mi-e drag precum răsăritul soarelui în fiecare dimineaţă” – Alina Cotea, cl. a XI-a „A”; „Pentru mine Chişinăul e ca o oază, unde toate dorinţele şi speranţele prind viaţă, unde timpul se cristalizează şi văd adevărata lui fascinaţie” – Victoria Ostafii, cl. a XII-a „A”.

Aducînd în scenă simbolurile capitalei – drapelul şi stema – elevii cl. a XII-a „B” au interpretat imnul Chişinăului – Oraşul meu, versuri de Gheorghe Vodă şi muzică de Eugen Doga. De un deosebit succes s-au bucurat cîntecele interpretate de liceeni: Chişinăul meu cel mic (versuri de Dumitru Matcovschi, muzică de Mihai Dolgan) şi Trandafirul meu (din repertoriul cîntăreţei Nina Crulicovschi). Pe parcursul activităţii au fost recitate poezii de creaţie proprie (Marinela Petraşcu, cl. a IX-a „A”) şi ale poeţilor contemporani (Cristina Burcenco, Dorina Bocancea din aceeaşi clasă), dedicate oraşului natal.

Liceenii din clasele superioare, sub îndrumarea bibliotecarei, au însuşit să adune şi să plaseze informaţii în fişiere de formatul PowerPoint. Demonstrînd această performanţă, eleva cl. a XII-a „B” Ecaterina Malcoci a realizat un slaid despre cele mai importante biblioteci din municipiul Chişinău: Biblioteca Naţională a RM, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” cu cele 31 de filiale ale ei, bibliotecile instituţiilor de învăţămînt superior etc. Din spusele elevei am aflat că în prezent internetul încearcă să înlocuiască cinematografele, teatrele şi, în acelaşi rînd, bibliotecile, dar liceenii apelează la serviciile de bibliotecă fără nicio sinchiseală, căci sînt mai sigure şi, în plus, au o credibilitate mai mare. Şi e de menţionat că toate bibliotecile, de orice rang, îşi aşteaptă beneficiarii cu uşile deschise. Nu în zadar colegii de liceu au fost îndemnaţi să se conducă de spusele poetului Vasile Romanciuc: „Cît citeşti, atîta creşti, cît citeşti, atîta eşti.”

Renăscînd de mai multe ori ca Pasărea Phoenix, din propria-i cenuşă, Chişinăul a parcurs un lung drum de dezvoltare. Este drumul de la un vechi tîrg provincial spre oraşul în care trăim noi. Îmbinînd trecutul şi prezentul, elevul clasei a IX-a „A” Mihai Piftoreac a realizat un alt slaid, Monumente arhitecturale din Chişinăul de ieri şi de azi. Au fost proiectate pe ecran imagini fotografice ale unor clădiri, cu părere de rău, dispărute (Casa Nobilimii, Hotelul „Londra”, Biserica „Sf. Ilie” ş.a.), dar şi cele mai frumoase edificii (Preşedinţia, Parlamentul RM, Teatrul de Operă şi Balet, Catedrala „Naşterea Domnului” ş.a.) cu care Chişinăul de azi se poate mîndri ca o capitală de tip european.

Tradiţiile şi obiceiurile noastre sunt deosebite. E greu de imaginat un astfel de eveniment fără dansatori, care te fac să nu stai locului. Elevii ambelor clase a IX-a au încheiat activitatea cultural-artistică dedicată oraşului lor iubit Chişinău cu dansul Hora din Moldova.

Mai rămîne de menţionat că cei prezenţi la manifestare au avut ocazia să facă cunoştinţă şi cu o expoziţie de cărţi selectate din colecţia bibliotecii liceului sub genericul Chişinăul meu cel drag. Din materialele expuse menţionăm: Chişinău. Enciclopedie de I. Colesnic, Chişinău de Ştefan Ciobanu, Chişinău: ghidul străzilor de Anatol Eremia, reviste şi ziare cu articole despre personalităţi chişinăuiene şi evenimente desfăşurate în capitala Republicii Moldova.

În concluzie putem spune că manifestarea ce a avut loc cu prilejul celor 575 de ani ai Chişinăului va rămîne pe mult timp în amintirea celor care au fost spectatori, dar şi a participanţilor care cu emoţie au apărut în scenă şi, cu siguranţă, vor iubi şi mai mult urbea în care trăiesc ei, părinţii lor şi rudele. Bibliotecara E. Bahu a pus la dispoziţia elevilor întreaga informaţie necesară – texte literare, surse de referinţă, articole, CD-uri etc. Profesorii au diriguit elaborarea scenariului şi realizarea lui. Colaborarea bibliotecii liceale cu Catedra de limbă şi comunicare a dat roade – ea nu poate fi concepută în afara activităţilor educative, mai mult decît atît: ea se încadrează organic în întreaga acţiune de educaţie şi instruire a tinerei generaţii.

Victoria ŞCOLNIC,

profesoară de limba şi literatura română,

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Chişinău