Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OUR COLLEAGUES
Colectivul Bibliotecii publice raionale Nisporeni
Cu drag şi recunoştinţă

Întreaga viaţă şi-a consacrat-o bibliotecii. Este stăpâna lăcaşului cărţii. Este decanul profesiei de bibliotecar din raion. Anume aceste epitete le-am selectat pentru a le dedica doamnei Elisaveta Tîmbur, director al Bibliotecii publice raionale Nisporeni.

Absolventă a Facultăţii de filologie (calificarea filolog; profesor de limbă şi literatură română, bibliotecar-bibliograf) a USM, patruzeci şi cinci de ani de muncă neîntreruptă (dintre care treizeci şi trei de ani în biblioteca raională) i-a dedicat activităţii bibliotecare, unicul lucrător cu o vechime în muncă atât de mare în acest domeniu.

Pe parcursul acestor ani pragul bibliotecii l-au păşit sute de mii de cititori, recunoscători fiind personalului care i-au servit şi i-au ajutat să călătorească în lumea cărţilor şi cunoştinţelor; în incinta ei au fost desfăşurate manifestări interesante de delectare, de promovare a cărţii, lecturii, a personalităţilor notorii ale ţinutului nostru, patrimoniului cultural local şi universal.

Am trecut prin greutăţi, încercări şi neajunsuri: edificiul nu corespundea menirii lui sociale, nu se încălzea, duceam lipsă de finanţe, cadre calificate. Dar pe toate le-am învins.

Susţinuţi de consilierii Consiliul raional Nisporeni, la insistenţa dnei A. Andronachi, şeful Secţiei cultură, şi cu aportul dnei director, în ultimii ani am obţinut mijloace financiare şi s-a înfăptuit reparaţia capitală a interiorului bibliotecii, s-a ameliorat achiziţia de carte şi s-a schimbat mobilierul, pentru ce le mulţumim mult.

Managerul joacă un rol-cheie în dirijarea surselor umane. Dna Elisaveta Tîmbur permanent ne încurajează, ne-a ajutat să studiem materialele bibliologice privind pregătirea şi înaintarea documentelor pentru obţinerea şi ulterior pentru confirmarea gradelor de calificare profesională. Doamna Elisaveta este şi formator şi moderator al acţiunilor de instruire şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor din raion.

A fost responsabilă de editarea unor lucrări bibliografice (alcătuitor N. Mucu) care au fost menţionate la nivel republican cu locuri, diplome şi premii, fiind lansate ulterior în cadrul activităţilor culturale.

În 2003 (când lipseau complet finanţe pentru achiziţia de publicaţii), de una singură, a elaborat proiectul de dezvoltare a colecţiilor, finanţat de Fundaţia „Soros-Moldova”, datorită căruia biblioteca, prima în raion, a obţinut un grant în valoare de 750 USD (10 624 lei) pentru achiziţie de carte, totodată ajutând încă opt biblioteci din raion în situaţii similare.

Dna director şi-a perfecţionat măiestria la diferite cursuri şi ateliere de perfecţionare profesională din ţară şi de peste hotare. A avut ocazia de a participa la congresele bibliotecarilor (I-VI), saloanele internaţionale de carte, precum şi la cele de carte pentru copii şi tineret, conferinţele anuale ale ABRM, simpozioanele republicane.

Îndeosebi este preocupată de un domeniu foarte interesant al bibliologiei – bibliometria, care utilizează metode matematice şi statistice. În baza cercetărilor efectuate pe tema menţionată mai sus a elaborat în anul 2007 un ghid – lucrarea metodică pentru biblioteci Finanţele bibliotecii.

Succesele profesionale ale colaboratorilor şi ale directorului bibliotecii au fost apreciate după merit (ne referim la câteva din ultimii ani): în 2003, la „Ora de bilanţ”, dnei Tîmbur i s-a decernat Diploma Primăriei Nisporeni, iar în cadrul Concursului naţional a primit titlul „Cel mai bun bibliotecar al anului”. Ulterior în cadrul Concursului Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale i s-a decernat: Diploma AGEPI şi premiul special (2005 – ediţia I); Diploma AGEPI şi un premiu bănesc în valoare de 1000 lei (2007 – ediţia II); Diploma AGEPI pentru participare (2009 – ediţia III). În 2008 a primit Diploma de Onoare a Ministerului Culturii pentru cel mai bun indicator de performanţă cheltuieli pe cap de locuitor pentru achiziţie de publicaţii. Tot în 2008 i s-a acordat Diploma Secţiei de cultură pentru locul II în etapa raională a Concursului republican Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate.

Pe parcursul întregii activităţi, în domeniul culturii, dna Elisaveta Tîmbur a învăţat să-şi iubească profesia, s-o accepte, s-o apere cu demnitate şi mândrie, să ceară acest lucru şi de la colegii ei. S-a străduit să-şi ajute colegii, să-i sprijine, să-i susţină, să-i promoveze, vizitând toate bibliotecile din raion şi acordându-le asistenţă de specialitate multor generaţii de bibliotecari.

Cu acest frumos prilej, îi urăm bibliotecarului, bibliografului, învăţătorului nostru, directorului Bibliotecii publice raionale Nisporeni – dna Elisaveta Tîmbur – mulţi ani, sănătate trainică, o activitate de succes întru promovarea şi împlinirea unor noi programe şi proiecte.

Colectivul Bibliotecii publice
raionale Nisporeni