Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CHIŞINĂU – 575 / КИШИНЭУ – 575 / CHIŞINĂU – 575
Elena BUTUCEL
Să cunoaştem oraşul împreună

Aflată la cea de-a treia ediţie, Decada „Oraşul meu” s-a desfăşurat pe întreg teritoriul municipiului Chişinău cu activităţi de promovare a aspectelor istoric, cultural şi literar. Este perioada când bibliotecile sensibilizează membrii comunităţii cu multe date importante despre oraşul în care locuiesc şi personalităţile lui.

missing image file

Biblioteca „Ovidius” şi la această ediţie a venit cu un program foarte variat pentru diferite grupuri de utilizatori. Activităţile au fost pe măsura omagierii oraşului nostru secular la cei 575 de ani de la prima atestare documentară. Astfel, în perioada 4-14 octombrie, lansând către chişinăuieni îndemnul „Vă invităm să cunoaştem oraşul împreună”, au fost organizate 17 activităţi interesante de valorificare a trecutului şi evaluare a prezentului capitalei noastre. Programul a inclus lansări şi prezentări de carte, recitaluri de poezie, expoziţie de fotografii, expoziţii de artă plastică, reviste bibliografice, expoziţii inedite: clopoţei şi păpuşi din porţelan din colecţiile personale ale chişinăuienilor. Impresionant a fost pentru cei prezenţi acest şir de manifestări omagiale, dat fiind faptul că toate activităţile au fost începute cu audierea Imnului Chişinăului.

Deschiderea oficială a Decadei a început cu un recital de poezie cu genericul Oraş străbun din rugăciuni de piatră, prezentat de studenţii de la Colegiul Politehnic şi Colegiul de Construcţii, însoţiţi de profesori şi bibliotecari. Au fost prezentate poeziile autorilor autohtoni: Emilian Bucov (Salcâmii Chişinăului); Nicolai Costenco (Chişinăului); Ion Hadârcă (Sonetul Văii Morii); Ianoş Ţurcanu (Mi-eşti drag…); Filip Mironov (Chişinău); Valentin Roşca (Îmi eşti drag) ş.a.

A urmat lansarea cărţii Fărâme de suflet de Aurelian Silvestru – doctor în psihologie, pedagog, scriitor, plastician, compozitor şi directorul fondator al Liceului experimental de creativitate şi inventică „Prometeu-Prim” din Chişinău. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul cenaclului literar „Ovidius” al bibliotecii, moderat de scriitorul Ianoş Ţurcanu. La eveniment au fost prezenţi acad. Mihai Cimpoi, scriitorii Iulian Filip, Nicolae Dabija, Vasile Spinei, ziarişti şi publicişti, profesori şi studenţi, liceeni. Atât scriitorul Ianoş Ţurcanu, cât şi ceilalţi vorbitori au evidenţiat în luările de cuvânt multiplele virtuţi ale autorului, dar şi calităţile cărţii lansate, trecând în revistă şi celelalte opere apărute de sub pana sa inspirată. Autorul a menţionat că este o carte uşor de citit şi va fi de folos cititorilor de toate vârstele.

Scriitorul-academician Nicolae Dabija a calificat volumul apărut drept cartea anului. „Fărâme de suflet sunt fărâme din Dumnezeu. Este o carte de învăţătură ce ne antrenează demnitatea. Destinul omului este creaţia. Scriitorul Aurelian Silvestru are curajul de a deschide drumul spre sufletul omului.” Cu parabolele Bunătatea, Sufletul, Dragostea scriitorul ne îndeamnă să iubim, să cunoaştem şi să preţuim viaţa.

Profesoara Daniela Şterbeţ de la Liceul de creativitate şi inventică „Prometeu-Prim”, împreună cu o echipă de liceeni, au organizat un recital de înţelepte tablete, psalmi şi parabole din opera lui Aurelian Silvestru. Laitmotivul celor care au vorbit a fost unic: cartea aceasta, ca şi toate celelalte opere literare ale scriitorului, este scrisă din suflet şi neapărat va ajunge la alt suflet, cel al cititorului. Lansarea s-a încheiat cu o frumoasă sesiune de autografe pe care autorul le-a adresat publicului dornic de a avea în posesie câteva gânduri scrise de un talentat scriitor.

Legenda constituirii oraşului Chişinău a fost reiterată în cadrul a trei ore de lectură cu genericul Să cunoaştem legenda oraşului Chişinău, care a avut ca scop aprofundarea cunoştinţelor ce ţin de istoria oraşului natal, aprecierea şi împărtăşirea sentimentului de a proteja şi a valorifica ţinutul natal, de a transmite generaţiilor viitoare, îndeosebi copiilor, patriotismul şi mândria de a fi cetăţeni ai Republicii Moldova şi localnici ai acestui oraş frumos. Copiii au aflat multe informaţii noi despre oraşul lor natal. Foarte interesantă şi inedită a fost prezentarea evenimentelor dezvoltării seculare a oraşului, utilizând formatul electronic PowerPoint. Copiii au fost provocaţi la creaţie, propunându-li-se să participe la concursul de desen pe asfalt cu genericul Oraşul meu cu farmec de poveste. Ei au desenat cele mai cunoscute imagini ale locurilor frumoase ale Chişinăului: Arcul de Triumf, Porţile oraşului, Orologiul de pe clădirea Primăriei. În cadrul programului extramuros Ziua bibliotecii la grădiniţă s-au desfăşurat cinci ore de lectură cu tema Chişinău – un oraş frumos sub soare. Astfel, micuţii chişinăuieni au aflat mai multe date istorice despre oraşul natal, au ascultat versuri şi cântece dedicate Chişinăului. Prin aceasta am reuşit de a insufla mândrie şi respect pentru localitatea în care trăim şi vor trăi generaţiile viitoare.

Cum se îmbină iubirea şi tristeţea în ecuaţii lirice au aflat un grup de adolescenţi, studenţi ai Colegiului de Construcţii din Chişinău şi ai Colegiului Politehnic, elevi ai Liceului Academiei de Ştiinţe din Moldova în cadrul dialogului sincer cu poetul Ianoş Ţurcanu. De fapt, s-a produs un medalion literar-artistic omagial dedicat acestui scriitor bine cunoscut de cititorii mari şi mici, care este autorul a circa 50 de cărţi pentru adulţi şi copii, o parte din ele traduse în limbile italiană, rusă, engleză, germană, franceză. Manifestarea s-a înscris cu brio în şirul evenimentelor dedicate personalităţilor chişinăuiene, deoarece după cum a remarcat moderatoarea activităţii, jurnalista Zinaida Izbaş, poetul Ianoş Ţurcanu este un Om al Cetăţii Culturii – oraşul Chişinău. În continuare elevii au recitat poezii dragi lor scrise de Ianoş Ţurcanu. Doina Ocară, elevă la Liceul Academiei de Ştiinţe, a prezentat poezia Eternitate, Dana Ciobanu, elevă la Liceul „Spiru Haret”, foarte emoţionant a recitat poezia O toamnă fantastică. Poetul le-a oferit în dar câte o carte de a sa. Cel mai bine vorbeşte despre operă însăşi opera poetului. Din acest considerent un buchet de versuri, dar şi date biografice despre scriitor, au prezentat studenţii Colegiului de Construcţii din Chişinău. „Ianoş Ţurcanu este un poet care scrie cu sufletul unui adolescent, este un poet al iubirii. Poezia sa te atrage ca un magnet, de foarte multe ori ne regăsim în versurile sale”, au mărturisit tinerii. Poetul le-a mulţumit pentru că au citit versuri foarte dragi sufletului său. Surprinzătoare pentru poet a fost selecţia de aforisme din creaţia sa, apreciată cu ovaţii de public. În acest context poetic şi autumnal au răsunat cântece pe versuri de Ianoş Ţurcanu, interpretate la chitară de Natalia Croitoru, acompaniată de Sergiu Druguş la saxofon.

În suita de activităţi de succes organizate în cadrul Decadei oraşului s-a înscris şi vernisajul de fotografii Bisericile Chişinăului, exponatele fiind din patrimoniul Muzeului de Istorie al oraşului Chişinău. După cum a menţionat şi colaboratorul muzeului dna Veronica Bîrcă, prezentă la acest eveniment, organizarea expoziţiei a fost un prilej de a expune şi a aduce la cunoştinţa publicului larg relatarea unor imagini privind numărul bisericilor, cercetarea istoriei acestora de la înfiinţarea şi zidirea bisericii, până în prezent. Expoziţia propriu-zisă a fost structurată în două compartimente: Biserici dispărute şi Locaşurile sfinte de azi. Tinerii, participanţi la acest vernisaj, au relevat în comunicările lor informaţia utilă şi interesantă aflată cu acest prilej.

Vernisajul de pictură cu genericul Aurelian Silvestru – viziuni sufleteşti a fost un alt prilej de a se aduna la bibliotecă admiratorii acestei multilateral talentate personalităţi, după cum a fost menţionat de cei prezenţi. Autorul merge la unison cu literatura şi arta plastică şi în desene găsim o subtilitate filosofică şi o sensibilitate deosebită. Fiecare lucrare te face să meditezi, este un leac pentru suflet. Desenele autorului au o energie magnifică. Astfel toţi invitaţii şi vizitatorii au plecat impresionaţi de la acest eveniment în cadrul căruia au acumulat cunoştinţe noi în dezvoltarea respectului faţă de creaţia plastică, cunoaşterea sensului şi funcţiei operei de artă.

Biblioteca „Ovidius” a fost în această perioadă un loc atractiv pentru chişinăuieni şi prin găzduirea unor expoziţii inedite de obiecte decorative din colecţiile personale ale chişinăuienilor: clopoţei confecţionaţi din diverse materiale din colecţia scriitorului Vasile Spinei şi adunaţi din diferite colţuri ale lumii (Franţa, Italia, Austria, SUA, Finlanda, India, Turcia, Georgia, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, România, Ucraina ş.a.). Colecţia e constituită din 160 de clopoţei cu diferite forme. O altă colecţie a fost formată din păpuşi vechi din porţelan, a dnei Anastasia Poiţan, care a prezentat vestimentaţia anilor 1900-1960. Colecţii bogate, interesante şi pline de farmec.

Pe parcursul Decadei „Oraşul meu”, biblioteca noastră a adunat multă lume în jurul acestui eveniment, doritori de a se aprofunda în studierea trecutului istoric al Chişinăului, de a cunoaşte personalităţi cu care se mândreşte oraşul nostru. Astfel, prin omagiul adus oraşului îndrăgit, Filiala „Ovidius” a consemnat onorabil cei 575 de ani ai capitalei împreună cu cele circa 700 de persoane prezente la aceste evenimente: scriitori, jurnalişti, pictori, profesori, elevi, studenţi, casnice, pensionari etc.

Elena BUTUCEL,

director, Filiala „Ovidius”