Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CHIŞINĂU – 575 / КИШИНЭУ – 575 / CHIŞINĂU – 575
Genoveva SCOBIOALĂ
Prinos al utilizatorilor BM la aniversarea capitalei

Prin experienţa sa de peste un secol de a se afla în serviciul comunităţii, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” încearcă mereu noi modalităţi de comunicare cu utilizatorii în scopul creşterii gradului lor de educaţie prin cunoaştere, prin creaţie şi, mai nou – prin implicare chiar. Astfel, utilizatorii BM nu folosesc inopinat serviciile oferite, dar contribuie activ prin recomandări, soluţii, sugestii la îmbunătăţirea, diversificarea şi promovarea lor. Antrenarea activă a publicului în organizarea diferitor acţiuni culturale este o şansă de exprimare a atitudinilor, a abordărilor, a sentimentelor. Activitatea cea mai preferată de către publicul din biblioteci s-a dovedit a fi concursurile. Domeniul lor este foarte vast – desen, pictură, poezie, recitaluri, fotografie, artizanat etc., permiţând implicarea oricui. Participanţii sunt mereu puşi într-o continuă competiţie, care le permite să se autoevalueze, să se evidenţieze şi, de ce nu, să obţină şi nişte recompense, chiar dacă acestea de multe ori sunt pur simbolice.

missing image file

Prin cele două concursuri de amploare, cel de caligrafie şi de microeseuri, organizate cu prilejul aniversării a 575-a de atestare documentară a oraşului Chişinău, BM a contribuit la promovarea mesajelor despre capitala noastră, la stimularea dorinţei de a-şi cunoaşte mai bine, dar şi de
a-şi proteja mai mult oraşul în care locuiesc. Despre Concursul de caligrafie am scris în unul din numerele precedente, ale BiblioPolis-ului, acum ne vom referi mai amplu la Concursul de microeseuri cu genericul Chişinăul în 575 de cuvinte.

Acesta a avut drept scop afirmarea utilizatorilor noştri cu aptitudini literare, stimularea creativităţii, dar şi determinarea lor să reflecteze asupra imperativului de cultivare a sentimentului de dragoste faţă de plaiul natal, să-şi expună argumentat viziunea despre devenirea Chişinăului, despre personalităţile lui marcante, despre viitorul imediat şi mai îndepărtat al capitalei.

La concurs s-au înscris peste 25 de concurenţi, utilizatori ai mai multor filiale ale BM „B.P. Hasdeu”, dar o parte au fost descalificaţi pentru că nu s-au încadrat în cerinţele regulamentului: textul prezentat depăşea cu mult cele 575 de cuvinte necesare, conform criteriilor de elaborare a lucrării; vârsta nu corespundea celei enunţate; textul nu a fost prezentat în format electronic ş.a.

În final au ajuns 12 participanţi care, punându-şi în valoare inspiraţia şi pregătirea, s-au remarcat prin abordarea tematicii, prin originalitate şi creativitate. Statutul ocupaţional al învingătorilor este divers: de la liceeni – la persoane casnice, însă toţi au demonstrat dragoste de oraşul natal, de personalităţile redutabile ale Chişinăului, dar şi de semenii din preajmă, de cuvântul scris.

În minieseurile prezentate la concurs s-a observat sinceritatea, dorinţa de a transmite un mesaj venit din suflet pentru oraşul drag, cunoaşterea istoriei lui şi a oamenilor iluştri ce au dat strălucire istoriei trecute şi recente a Chişinăului. Confesiunile unora par promiţătoare, chiar dacă pe alocuri sunt patetice sau întru câtva schematice, ele exprimă gânduri frumoase, emoţionante, iar BM s-ar bucura dacă ar contribui la dezvoltarea talentului lor literar. Iată câteva calificative aduse de către ei Chişinăului: oglindă de dor; icoană la care se-închină fruntea dragostei adevărate; o fereastră deschisă spre progres; oraş de farmec şi dor; sămânţa care face ca Moldova să se mişte înainte…

Vom reţine, pentru conformitate, şi o apreciere a criticului literar V. Răileanu (care, alături de alţi angajaţi ai BM a jurizat concursul) despre eseul Chişinău, eu cred în viitorul meu şi-al tău, autor Lilia Rusu: „Frumoase detalii realiste, subordonate viziunii poetice; desfăşurarea epică devine un simplu instrument, furnizându-i autoarei posibilitatea de a compune un caleidoscop semnificativ în ordinea simbolică. Succes!”

Drept recompensă, susţinere şi motivare, cele mai originale eseuri au fost publicate în antologia editată de BM Chişinăul în literatură, în care un capitol se intitulează Utilizatorii BM despre Chişinău.

Participanţii au fost surprinşi şi prin faptul că evenimentul de premiere a avut loc într-o atmosferă de mare sărbătoare – ajunul Hramului oraşului, dar şi lansarea deja amintitei culegeri. Aici condeierii – fideli utilizatori ai BM „B.P. Hasdeu” – au avut posibilitatea de a se întâlni şi a dialoga cu o bună parte dintre autorii prezenţi în culegere.

Conform regulamentului, învingătorilor le-au fost acordate premii şi cadouri. Poate pentru unii acestea au părut pur simbolice, dar pentru majoritatea cu siguranţă au avut multă încărcătură emoţională. Toţi au primit diplome de participare, câte o carte Chişinăul în literatură, precum şi diverse materiale promoţionale cu însemnele Bibliotecii. Deţinătorii premiilor băneşti au devenit:

Nina Bejan, bibliotecară, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova; Oleg Munteanu, Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” (de la 1 septembrie 2011 – deja student la ASEM); Valeria Jelihovschi, Liceul Teoretic „Petru Rareş”; Patricia Sorocean, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Ana Sugac, Liceul „Mircea Eliade” – toţi cu premii speciale a câte 300 lei fiecare;

Tatiana Antocel, croitoreasă (premiul III – 400 lei);

Crina Popescu, Liceul ,,Liviu Rebreanu” (premiul II – 600 lei);

Lilia Rusu, casnică (premiul I – 800 lei).

Сoncursul s-a dovedit a fi un bun prilej de a stimula spiritul de creativitate, de comunicare, de recunoaştere publică a talentului utilizatorilor bibliotecii. Totodată, această competiţie a devenit o iniţiativă reuşită a organizatorilor de a consolida relaţiile dintre utilizator şi bibliotecă, de a oferi prietenilor BM o nouă oportunitate de asimilare şi aprofundare a cunoştinţelor domeniului preferat, precum şi o metodă eficientă de educare prin cultură şi artă.

Prin urmare, putem afirma cu certitudine că toate concursurile organizate şi desfăşurate în biblioteci, indiferent de domeniul lor, de scop, de finalitate stimulează imaginaţia şi gândirea, oferă motivaţia de informare şi studiere, atât de necesară în procesul de dezvoltare a cunoştinţelor, de formare, atât din punct de vedere profesional, cât şi personal.

La concursurile literare ulterioare aşteptăm să participe mai multe spirite competitive, mai sensibile la cunoaşterea şi respectarea moştenirii culturale, a valorilor spirituale, încrezătoare în puterea cuvântului lor, scris şi rostit.

Genoveva SCOBIOALĂ,

manager, Departamentul marketing