Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Tatiana ŞATRAVCA
Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de dialog interuman prin intermediul cărţii

Desfăşurată sub acest generic, în perioada 10-16 noiembrie, Săptămâna uşilor deschise, ediţia 2011, a avut pentru Biblioteca „Târgu-Mureş” o semnificaţie deosebită, datorată celei de-a 15-a aniversări de la fondarea instituţiei. Cum se obişnuieşte la asemenea ocazii speciale, cele trei faţete ale eternului Cronos – Trecutul, Prezentul şi Viitorul – s-au regăsit între pereţii bibliotecii sărbătorite, unindu-se într-un tot întreg pentru a servi aceluiaşi scop nobil, cel de evaluare a realizărilor în vederea trasării perspectivelor de dezvoltare.

Conceput în aşa mod, încât să cuprindă toate aspectele activităţii de zi cu zi a echipei, programul Săptămânii uşilor deschise a inclus activităţi culturale, informaţionale şi de dezvoltare profesională, eşalonate pe durata a şapte zile pline de întâlniri emoţionante cu oameni şi cărţi, discuţii interesante, gânduri temerare, declaraţii de dragoste şi respect, oferte de parteneriate reciproc avantajoase, analize profunde, sfaturi prieteneşti, tradiţie îngemănată cu modernitatea şi mult optimism în raport cu eventualele evoluţii ale spiritualităţii naţionale, în care cuvântul scris şi lectura asiduă au un rol primordial.

Alegând formele de activitate în această perioadă, echipa bibliotecii s-a condus de două criterii-cheie: diversitate şi eficienţă. Astfel, la capitolul Cultura informaţională au subscris reviste bibliografice, ziua de informare, orele de formare a utilizatorilor, listele bibliografice, prezentarea blogurilor Biblioteca „Târgu-Mureş” şi Chişinău, oraşul meu, expoziţia virtuală de fotografii Chişinăul nocturn (autor E. Tetiuşev), prezentările de cărţi noi, consultaţii.

Expoziţiile de carte (18 la număr cu un total de 836 documente expuse) au elucidat importante aspecte ale activităţii bibliotecii în anul ce s-a scurs de la precedenta ediţie a Săptămânii uşilor deschise, dar şi implicarea activă a instituţiei în viaţa culturală a comunităţii. Pentru a argumenta, nominalizăm câteva denumiri de expoziţii: Imaginea Bibliotecii „Târgu-Mureş” în comunitate; Chişinău – 575 ani; Aniversări ale personalităţilor chişinăuiene în 2011; Grigore Vieru – miracol al neamului; Drumul poetului e mereu către izvoare... (Anul Lucian Blaga); Municipiul Chişinău – Municipiul Târgu-Mureş: parteneriat durabil; Intrări recente în colecţia Bibliotecii „Târgu-Mureş”; Activitatea de cercetare a BM „B.P. Hasdeu”; Tinerii – mesagerii viitorului; Vladimir Beşleagă – cel mai important prozator moldovean al secolului XX (80 de ani de la naştere); Actriţa Paulina Zavtoni (70 de ani de la naştere); Nicolae Băciuţ: „Toată poezia mea e credinţă şi iubire” (55 de ani de la naştere); Valentina Stoica – scriitoarea elevilor şi a profesorilor (70 de ani de la naştere); Ocrotind natura, creăm viitorul; Sănătatea – valoare incontestabilă; Drepturile şi libertăţile noastre – scut ce ne apără; E bine să ştii etc.

Săptămâna uşilor deschise a debutat, cum era şi firesc, cu festivitatea de omagiere a Bibliotecii „Târgu-Mureş”, la care au participat personalităţi, dragi nouă, din Chişinău şi Târgu-Mureş care au ţinut să ne adreseze mesaje de felicitare cu ocazia aniversării. Între acestea: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; Valentin Ghincul, vicepretor al sectorului Râşcani; Tatiana Petrache, şefă a Direcţiei cultură a Preturii sectorului Râşcani; Ianoş Ţurcanu, şef adjunct al Direcţiei cultură a Primăriei Chişinău; Andrei Grosu, şef al Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani; Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru copii „Ion Creangă”; Mihai Cimpoi, academician; Adela Serbuşca, director adjunct, Catedra clase primare, Liceul Teoretic „Ion Creangă”; Ala Vlasova, şef, Biblioteca Colegiului Tehnologic; Monica Avram, director al Bibliotecii Judeţene Mureş; Dimitrie Poptămaş, ex-director al Bibliotecii Judeţene Mureş; Nicolae Băciuţ, director al Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional Mureş; Eugen Crişan, ex-viceprimar al municipiului Târgu-Mureş; Ilie Şandru, scriitor, şi Vasile Gotea, ziarist (Topliţa, judeţul Harghita). La ceas aniversar ne-au fost alături şi alte personalităţi ale culturii, cum ar fi prof. univ. dr. Eliza Botezatu, Artista Poporului Paulina Zavtoni, pictorul Vasile Didic şi scriitorii Vladimir Beşleagă, Emilian Galaicu-Păun, Nicolae Bălţescu, Ion Gorgan, Iurie Colesnic, Titus Ştirbu...

De asemenea, ne-au onorat cu prezenţa atât colegii de breaslă, bibliotecarii, cât şi cei care constituie raţiunea de a fi a oricărei biblioteci – cititorii.

A trezit emoţii în sufletele celor prezenţi omagiul cărţii şi bibliotecii, prezentat de elevii claselor primare şi de cei din clasele a IX-a de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, partenerul fidel al Bibliotecii „Târgu-Mureş” pe durata celor 15 ani de activitate. Atmosfera de sărbătoare a fost susţinută de prestigiosul ansamblu „Opincuţa” (conducător Maria Lupu) de la aceeaşi instituţie de învăţământ. Un alt partener activ al bibliotecii noastre – Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru” – a venit cu un vernisaj de pictură, reprezentând Chişinăul în viziunea tinerilor pictori.

Prima zi din Săptămâna uşilor deschise a fost marcată de numeroase lansări şi prezentări de carte: Poemul Pheonix (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2011), Vamă pe valoarea adăugată (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2010), Întoarcerea în Arizona (Târgu-Mureş: Ed. „Nico”, 2010) de Nicolae Băciuţ; Jurnal de Basarabia (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2011), Vremuri şi destine (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2011) de Ilie Şandru; Ţara Fagilor (almanah, vol. 20; Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală „Vasile Netea”, editor: Dimitrie Poptămaş, 2011); Memorii (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2010) de Vasile Netea; Punţi de suflet. Convorbiri (Târgu-Mureş, Ed. „Nico”, 2010) de Raia Rogac.

Din agenda zilei au mai făcut parte expoziţia de desene Grigore Vieru în creaţia cititorilor şi expoziţia de fotografii Secvenţe de la inaugurarea Bibliotecii „Târgu-Mureş”, aceasta din urmă, cum era şi de aşteptat, le-a trezit celor prezenţi vii şi emoţionante amintiri.

Şi aşa cum micuţii din cartier reprezintă un important segment în activitatea cu publicul, echipa a ţinut să-i recompenseze, dăruindu-le momente distractive inedite cu clovnii de la Teatrul Municipal de păpuşi „Guguţă”.

Bilanţul primei zile a Săptămânii uşilor deschise a fost unul impresionant – circa 300 de participanţi au păşit pragul instituţiei pentru a fi alături de echipă la acest important popas cronologic.

Evenimentul central al celei de-a doua zile l-a constituit Duplexul profesional Miscellanea bibliotheconomica, organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi Biblioteca Judeţeană Mureş. Ne-am pus mari speranţe în Duplexul profesional, ca formă avansată de comunicare între colegii de breaslă în vederea îmbogăţirii reciproce, a schimbului de opinii şi de experienţă. Şi aşteptările ne-au fost răsplătite din plin. Cei 55 de participanţi au reuşit să închege o dezbatere la temă, ale cărei rezultate se vor regăsi, cu certitudine în activitatea noastră viitoare. Le-am avut pe post de moderatori pe conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, şi Monica Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş.

missing image file

Profunde şi actuale comunicări au prezentat: Monica Avram (Iniţiativele Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România pentru tinerii bibliotecari), Magdalena Fall, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Mureş (Biblionet România – oportunitate şi dezvoltare pentru bibliotecile publice); Tatiana Coşeriu, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Filiala Municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă împreună); Carolina Gâscă, bibliotecar principal, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” (Expoziţiile creative pentru chişinăuieni); Genoveva Scobioală, manager, Departamentul marketing (Contribuţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” la valorificarea patrimoniului chişinăuian). În cadrul duplexului Monica Avram a prezentat publicaţia Bibliotecii Judeţene Mureş Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie (anuar 9; Târgu-Mureş, 2010).

Întâlnirea scriitorului Titus Ştirbu cu elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” s-a produs în cadrul clubului pentru copii „Vreau să ştiu”. Scriitorul a prezentat noua sa carte A venit un lup la şcoală, iar copiii au primit în dar de la autor cărţi cu dedicaţii.

În zi de duminică, 13 noiembrie, în cadrul orei de lectură cu tema Chişinău, sectorul Râşcani, participanţii au aflat multe lucruri interesante despre capitală. În cadrul activităţii au fost prezentate documentele de la expoziţia de carte Chişinău – fereastră deschisă spre Europa, antologia Chişinăul în literatură, elaborată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, blogul Chişinău, oraşul meu şi pliantul Date şi evenimente memorabile din istoria oraşului Chişinău, 2011, elaborat de CID „Chişinău”.

Zilele care au urmat au fost dedicate, aproape în exclusivitate, cititorilor tineri. În cadrul clubului pentru copii „Vreau să ştiu” a fost organizat un concurs de ghicitori cu tema Să învăţăm a iubi animalele, la care au participat elevi de la Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”. La şedinţa Salonului „Arte frumoase” conducătorul Vasile Didic a făcut publice totalurile expoziţiilor de desene Grigore Vieru în creaţia cititorilor Bibliotecii „Târgu-Mureş” şi Toamna de aur, expuse în incinta bibliotecii. Premiul Mare i-a revenit lucrării intitulate Pasărea Măiastră, inspirată de poezia Frumoasă-i limba noastră de Grigore Vieru, autor Tatiana Trifon. În cadrul aceluiaşi salon pictorul Vasile Didic a prezentat vernisajul de pictură Chişinăul în viziunea elevilor de la Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”. Pentru contribuţii deosebite la promovarea imaginii Bibliotecii „Târgu-Mureş” şi a serviciilor ei, pictorului Vasile Didic i-a fost conferită Diploma de Excelenţă.

În cadrul Săptămânii uşilor deschise au fost prezentate publicului, de asemenea, colecţiile Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Cărţi cu dedicaţii, CD-uri şi DVD-uri.

Dincolo de încărcătura emoţională deosebită, impactul programului derulat în perioada 10-16 noiembrie poate fi exprimat şi în cifre concrete, cum ar fi: utilizatori noi înscrişi – 83, vizite la bibliotecă – 3121, împrumuturi de documente – 13 174 (Oficiul copii – 6150). Prin eforturi conjugate, echipa a reuşit să promoveze activ în comunitatea chişinăuiană colecţia de documente ale bibliotecii, serviciile tradiţionale şi virtuale prestate utilizatorilor şi valorile culturale naţionale. Achiziţia principală din aceste zile a fost numărul mare de noi prieteni şi parteneri.

În concluzie, Biblioteca „Târgu-Mureş”, după 15 ani de activitate, a reuşit să se constituie într-o instituţie cu prestigiu şi reputaţie impecabile, într-un centru de informare şi de cultură, care îşi are un loc bine definit în comunitatea chişinăuiană. Ne pare sugestivă, în acest sens, afirmaţia omului de cultură târgumureşean, Valentin Marica: „Biblioteca «Târgu-Mureş» este o bibliotecă modernă, cu adevărat o împărăţie a cărţilor, unde fiecare carte este respectată şi deschisă mereu cu dragoste.”

Tatiana ŞATRAVCA,

bibliotecar principal, Biblioteca „Târgu-Mureş”