Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Parascovia ONCIU
Două decenii ne unesc prin cultură

La finele lunii august curent, Filiala „Transilvania” din sectorul Ciocana al capitalei a sărbătorit 20 de ani de la fondare. Aceasta înseamnă că am marcat, concomitent, şi 20 de ani de la stabilirea relaţiilor de parteneriat între două mari biblioteci: BM „B.P. Hasdeu” din Chişinău şi BJ „Octavian Goga” din Cluj. În această perioadă, „podurile de cărţi” s-au ţinut lanţ, îmbogăţind fondurile „Transilvaniei” din Chişinău cu valoroase documente din toate domeniile cunoaşterii, ale căror număr a depăşit 60 de mii unităţi. Sute de personalităţi redutabile au onorat biblioteca noastră de-a lungul acestor două decenii. Vom aminti, în context, de Simpozionul Basarabia – Transilvania, repere culturale (10 ediţii), care a devenit una dintre cele mai apreciate manifestări, cu participarea unor cunoscuţi istorici, filologi, scriitori, jurnalişti din R. Moldova şi din România, trezind un viu interes în rândul unui cerc mare de cititori. La fel, trebuie menţionate şi cele 16 ediţii ale Zilelor Bibliotecii „Transilvania”: an de an, manifestările cu acest generic au adunat tot mai multe personalităţi şi un public tot mai numeros şi mai interesat. Pe agenda activităţii cotidiene a Filialei „Transilvania” s-au înscris memorabile seminare de specialitate, întruniri în scopul schimbului de experienţă, expoziţii, lansări de carte, omagieri, recitaluri, vernisaje, şedinţe ale cenaclurilor, concursuri etc. Detaliat, evenimentele ce s-au desfăşurat de-a lungul anilor sunt oglindite în cartea Cronica devenirii noastre: un CV al Bibliotecii „Transilvania” (1991-2010). Este una dintre lucrările elaborate de angajaţii noştri şi editate sub auspiciile BM „B.P. Hasdeu” cu prilejul aniversării a 20-a a Filialei „Transilvania”, altele fiind culegerea omagială Portret de grup, bibliografiile Ianoş Ţurcanu şi Un om al faptelor: Vasile Şoimaru.

În anul curent, Săptămâna uşilor deschise a avut loc în perioada 10-17 octombrie, sub genericul 20 de ani în serviciul comunităţii. Atragerea la lectură a potenţialilor utilizatori, întâlniri cu personalităţi notorii, chişinăuiene şi clujene, comemorarea celor 575 de ani de la atestarea documentară a Chişinăului, prezentarea serviciilor inovative în biblioteci inovative, a unor spaţii noi destinate cărţii şi lecturii – iată doar câteva din reperele Săptămânii uşilor deschise la „Transilvania” în acest an. Din partea BJC „Octavian Goga” la manifestările aniversare au fost prezenţi: directorul Sorina Stanca, şef serviciu Tatiana Costiuc, şef serviciu Adriana Kiraly, bibliograf Anca Docolin, bibliograf Simona Floruţău, contabil Viorica Lorinţ, jurist Mariana Rusu, preşedintele ANBPR prof. Doina Popa, prof. univ. Alin Mihai Gherman, scriitorul prof. univ. Ilie Rad, scriitorul prof. univ. Ion Pop, cercetător la Institutul de Istorie Stelian Mândruţ, realizator TVR Cluj Mihaela Ilea, realizator TVR Cluj Ionuţ Gabriel Bujor, avocat Ioan Pop.
I-am avut oaspeţi de onoare pe fraţii lui Traian Brad – ctitorului ardelean al Bibliotecii „Transilvania” –, Vasile Brad şi Romul Brad. Au tonificat evenimentul, printr-o emoţionantă prezenţă, membrii orchestrei Cununa transilvană a Centrului Judeţean Cluj pentru promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale: solista Amalia Codorean Chindriş, instrumentiştii Onuţ Chindriş, Dănuţ Istrate, Felician Mureşan, Ioan Baciu.

La deschiderea manifestării, au rostit mesaje de felicitare cu ocazia aniversării şefa Direcţiei cultură a Primăriei Chişinău Ana-Lucia Culev, directorul general al BM „B.P. Hasdeu”, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul BJC „Octavian Goga” Sorina Stanca, preşedintele ANBP din România prof. Doina Popa, director Filiala „Transilvania” Parascovia Onciu, scriitorul şi parlamentarul Ion Hadârcă, dintre care, majoritatea acestor vorbitori, au fost prezenţi şi la inaugurarea bibliotecii noastre, cu două decenii în urmă. La festivităţi au participat mulţi oameni de vază ai capitalei: istoricii prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, prof. univ. dr. Ion Varta; actriţa Ninela Cranfil, Artistă Emerită; Vasile Şoimaru, conf. univ. dr. în economie; Tudor Colac, prof. dr. în etnologie; Gheorghe Cutasevici, editor; scriitorii Ion Hadârcă, Iulian Filip, Ionel Căpiţă, Renata Verejanu, Andrei Burac, Ion Bejenaru ş.a.

missing image file

O importantă manifestare circumscrisă şirului de evenimente consacrate aniversării a 20-a a Bibliotecii „Transilvania” a fost Salonul de toamnă al editurilor transilvănene, ediţia a XIII-a, la care s-au expus 270 de titluri de cărţi nou-editate şi care constituie o parte din generoasa donaţie primită în acest an de la colegii noştri clujeni, reprezentând cele mai diferite domenii: beletristică, filologie, istorie, arte, surse de referinţă etc. Mulţumind din suflet pentru noua donaţie de carte colegilor de breaslă din Cluj, precum şi Institutului de Istorie „G. Bariţ”, vom menţiona, cu recunoştinţa cuvenită, şi numele donatorilor particulari, ale celor care şi în acest an au contribuit la îmbogăţirea şi diversificarea fondului de carte al Filialei „Transilvania”: prof. Aristotel Cocârlă, prof. dr. Ilie Rad, prof. Alin Mihai Gherman, scriitorul Teodor Tanco ş.a.

În cadrul Salonului a fost organizată o serie de lansări şi prezentări de carte, graţie căror utilizatorii s-au putut familiariza cu reprezentative realizări editoriale din Cluj-Napoca, dar şi din Bucureşti, Chişinău, alte centre culturale româneşti. Iată unele dintre titlurile de volume lansate şi prezentate la actualul Salon de toamnă: Ion Pop. În faţa mării. Cluj: Editura „Limes”, 2010; Ion Pop. Şapte decenii de melancolie şi literatură. Cluj: „Eicon”, 2010; Teodor Corbea. Psaltirea în versuri. Bucureşti: Editura Academiei, 2011; Alin Mihai Gherman. Un umanist român: Teodor Corbea. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010; Ilie Rad. Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Cluj: Editura „Tribuna”, 2011; Ilie Rad. Documentare în jurnalism. Bucureşti: Editura „Tribuna”, 2011; Mihai Stan. Exodul. Clone 2. Târgovişte: Editura „Bibliotheca”, 2011; Mihai Cimpoi. Ioan Al. Brătescu-Voineşti: prefacerea firii. Târgovişte: Editura „Bibliotheca”, 2011; Iulian Filip. Miracolul scenei în arta populară. Ch.: Ed. „Profesional Service”, 2011; Iulian Filip. Cumpăna cucului. Ch.: Ed. „Profesional Service”, 2011; Tudor Colac. Cinegetica. Dicţionar explicativ. Ch.: „Notograf Prim”, 2010; Un om al faptelor: Vasile Şoimaru. Biobibliografie. Ch.: „Quant”, 2011; Portret din cuvinte. Ch.: „Grafema Libris”, 2011; Cronica devenirii noastre: un CV al Bibliotecii „Transilvania” (1991-2010). Ch.: „Grafema Libris”, 2011; etc.

Cu mult interes a fost aşteptat Duplexul profesional internaţional Servicii inovative – biblioteci inovative. Vrem să credem că manifestarea a îndreptăţit aşteptările participanţilor la Duplex, iar în unele privinţe conţinutul, calitatea, noutatea şi argumentarea comunicărilor au depăşit aşteptările noastre. Moderatori ai acestei întruniri profesionale au fost conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”, Sorina Stanca, director, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Au fost prezentate opt comunicări:

 dr. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”. Inovaţia – soluţia schimbării în domeniul infodocumentar. Introspecţie teoretică;

 Ludmila Pânzaru, director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”. Activitatea bibliotecilor în lumea virtuală;

 Sorina Stanca, director, BJC „Octavian Goga”. Servicii pentru public în bibliotecile americane;

 Mariana Harjevschi, director al Bibliotecii Publice de Drept; Elena Plămădeală, şef oficiu al Bibliotecii Publice de Drept. Parteneriat în susţinerea transparenţei şi accesului la informaţia publică; Biblioteca Publică de Drept şi Primăria Municipiului Chişinău;

 Tatiana Costiuc, şef serviciu al BJC „Octavian Goga”. Cum să găseşti o carte de muncă – proiect de succes la BJC „Octavian Goga”;

 Axenia Bascacova, bibliotecară, Biblioteca Publică de Drept. Servicii interactive prin SMS pentru utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept;

 Simona Floruţău, Anca Docolin, bibliografi, BJC „Octavian Goga”. Memorie şi cunoaştere locală – un proiect prioritar al BJ „Octavian Goga”;

 Tatiana Coşeriu, director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”. Comunicarea profesională în contextul culturii instituţionale.

Şedinţa cenaclului „Traian Brad”, moderată de scriitorul Vlad Pohilă, a fost dedicată integral comemorării ctitorului bibliotecii şi nu e de mirare că a adunat mulţi prieteni ai regretatului om de mare cultură şi de aleasă omenie care a fost Traian Brad. Au prezentat evocări spontane, emoţionante şi, totodată, pline de miez: Lidia Kulikovski, Doina Popa, fraţii Vasile şi Romul Brad, Anca Docolin, Anatol Petrencu, Ion Hadârcă, Renata Verejanu, Parascovia Onciu. Din aceste evocări străbăteau cea mai sinceră stimă şi considerare, dragoste şi recunoştinţă, astfel conturându-se chipul unui excelent specialist, patriot înflăcărat, intelectual subtil, Om cu literă mare. Au impresionat mult auditoriul intervenţiile fraţilor Vasile şi Romul Brad, care nu pot să-l uite pe cel plecat prematur din viaţă. Cu lacrimi în ochi a fost dată citirii poezia Ianul, compusă de V. Brad la căpătâiul fratelui decedat. Anca Docolin, nepoata de pe frate a lui T. Brad, a prezentat un CD cu fotografii şi înregistrări sonore care au readus în biblioteca noastră chipul şi vocea lui T. Brad, totodată amintindu-ne care sunt rădăcinile lui, surprinzând momente tulburătoare din viaţa familiei Brad. Oaspeţii din Cluj au mulţumit, profund emoţionaţi, pentru felul în care basarabenii cinstesc memoria lui Traian Brad. În încheiere, scriitoarea R. Verejanu a propus ca BM „B.P. Hasdeu” să scoată un volum cu evocări despre ctitorul clujean al Filialei „Transilvania”, unde mai pui că un prim pas spre asemenea realizare editorială s-a făcut deja, prin editarea, la aniversarea a 60-a a lui T. Brad, în 2005, a unui consistent număr special al gazetei BiblioCity, în ale cărui pagini au fost adunate mai multe materiale omagiale.

missing image file

Câteva manifestări au fost axate pe aniversarea a 575-a de atestare documentară a Chişinăului. Astfel, utilizatorii şi prietenii „Transilvaniei” au beneficiat de o prezentare a volumului antologic Chişinăul în literatură, editat sub auspiciile BM „B.P. Hasdeu” şi care constituie o realizare editorială cu titlu de pionierat. După prezentarea acestei remarcabile antologii de texte dedicate capitalei noastre, cei interesaţi au putut lua cunoştinţă de o expoziţie de cărţi despre Chişinău. S-au desfăşurat două concursuri cu genericul Chişinău – oraşul şi oamenii lui, respectiv, Ce ştiu şi ce nu ştiu despre oraşul meu, la care au participat elevi de la Liceul Orizont; Ore de lectură cu subiectele: Fondarea Chişinăului şi Străzile sectorului Ciocana – Ion Dumeniuc, Igor Vieru; prezentarea unor fragmente din cartea Chişinăul literar; Ora poveştilor File din istoria Chişinăului. Cu sufletul la gură au urmărit micii noştri utilizatori fragmente din poveştile îndrăgite, înscenate de doi actori de la Teatrul „Guguţă”. La aceste manifestări au participat peste 200 de copii. De altfel, alţi 700 de copii au luat parte la 24 de excursii ghidate în Filiala „Transilvania”, special organizate pentru elevii de la şcolile din sector: şcoala primară „Gr. Vieru”, liceele „C. Negruzzi”, „Orizont”, „Gaudeamus”, „M. Berezovschi”, şcoala primara „A. Popovici”.

Salonul de lectură Ceaiul de la ora patru a avut o şedinţă specială, în cadrul căreia au fost omagiate cartea, lectura şi existenţa de 20 de ani a Bibliotecii „Transilvania”. Conducătoarea salonului, dna prof. Alexandra Tănase, a pregătit cu elevii Liceului „Gaudeamus” un recital de poezie despre carte şi bibliotecă, eseuri despre biblioteca sufletului lor; prezentând şi o broşură omagială, un album cu fotografii de la şedinţele salonului. În aceste zile de sărbătoare, elevii şcolii primare „Gr. Vieru”, îndrumaţi de prof. Elena Şoproncu, au susţinut un recital Omagiu cărţii şi slujitorilor ei.

Au impresionat vizitatorii şi trei activităţi literar-artistice, desfăşurate în atmosfera aniversară a Săptămânii uşilor deschise. La întâlnirea cu scriitoarea Claudia Partole au venit elevii şcolii primare „Grigore Vieru” şi astfel micuţii au aflat că anume cartea este cea mai mare descoperire a lumii şi cel mai preţios dar oferit omenirii, pentru că ea este un bun prieten, care nu trădează, dar înţelepţeşte. Poveştile au fost primele cărţi de lectură, pe care le-a savurat în copilărie, scriitoarea îndemnându-i şi pe micuţi să le citească, să le însceneze şi să le îndrăgească. Autoarea şi-a prezentat una din ultimele cărţi editate – Floarea iubirii, care a fost propusă spre lecturare în cadrul Programului Copiii Chişinăului citesc o carte. Ca urmare, întâlnirea a decurs firesc, într-un dialog viu, schimb de recitaluri şi de „ghiduşii”, autografe. A atras mulţi vizitatori şi vernisajul de sculptură Zborul lui Icar – o expoziţie personală post-mortem a plasticianului Ion Guţu, organizată de pictorul Oleg Cojocaru. Cu această ocazie, Uniunea Artiştilor Plastici a dăruit Bibliotecii „Transilvania” un bust al Poetului naţional Mihai Eminescu, lucrare a sculptorului Ion Guţu, care va aminti mereu publicului despre prezenţa autorului ei în aula bibliotecii, dar şi despre veşnicia creaţiei eminesciene. Medalionul muzical Folclor din Transilvania a constituit un moment artistic de vârf, susţinut de cântăreaţa Amalia Codorean şi orchestra Cununa transilvană a Centrului Judeţean Cluj pentru promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale. Au răsunat cântece patriotice, de dragoste şi de voie bună voie, artiştii clujeni fiind răsplătiţi cu aplauzele furtunoase ale melomanilor chişinăuieni. Amintim şi de cele trei recitaluri, fiecare având un generic semnificativ: Transilvania – biblioteca sufletului meu (Liceul „Gaudeamus”, cl. a XII-a); Omagiu cărţii şi slujitorilor ei (şcoala primară „Gr. Vieru”, cl. a IV-a); recital de muzică şi poezie cu tematica toamnei din operele scriitorilor clasici şi contemporani (în cadrul şedinţei Salonului de lectură).

Programul Săptămânii uşilor deschise, la Filiala „Transilvania” a avut ca scop extinderea parteneriatelor, promovarea valorilor instituţiei, atragerea de noi cititori şi organizarea unei suite de manifestări culturale, menite să familiarizeze publicul larg cu cele mai noi intrări, având însă grijă, şi anul acesta, să completeze fondul de carte cu o valoroasă donaţie de 400 volume. Considerăm, dar la fel cred şi utilizatorii, prietenii noştri, că ediţia aniversară a Săptămânii uşilor deschise a avut un impact pozitiv. Strict statistic vorbind, în cadrul săptămânii au fost organizate: 33 de activităţi culturale, la care au participat peste 830 de persoane. Mai amintim de cele 24 vizite colective la Biblioteca „Transilvania”, care au atras circa 700 de copii şi cadre didactice. În această săptămână, pe parcursul desfăşurării programului, au fost înregistrate 2562 vizite, iar numărul de împrumuturi a constituit 2640 documente. Menţionăm cu bucurie că în perioada de referinţă la „Transilvania” s-au înscris 148 de noi utilizatori. Astfel, la acest bilanţ aniversar, putem spune cu încredere că, pe parcursul celor două decenii, noi – bibliotecarii şi cititorii noştri, Filiala „Transilvania” şi BJC „Octavian Goga” – am devenit mai puternici pentru că, graţie cărţii, suntem mai documentaţi, mai instruiţi, mai culţi. Totodată, noi suntem şi mai uniţi, aşa cum ne-o sugerează experienţa înaintaşilor, patrimoniul spiritual comun, dar şi provocările epocii contemporane, în care se face tot mai simţită tendinţa spre unire, nu spre dezbinare.

Parascovia ONCIU,

director, Filiala „Transilvania”