Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana COSTIUC
Cum să găseşti o carte de… muncă?

Abstract

The article is about the project „How to find a job” initiated by Ana Maria Dudescu, chief of Kids Departement of the County Library „Octavian Goga” Cluj, România. The project was developed in the Community participation contest launched by national program Biblionet. The final aim of the project was the creation of innovative service in library – the counseling in an employment contest, including: writing a resume, preparing a letter of intent, passing a job interview and job search via the Internet.

Keywords: County Library „Octavian Goga” Cluj, innovative library service, enrollemnt history, promotion campaign, unemployed.

* * *

Ideea acestui proiect i-a aparţinut colegei noastre Ana Maria Dudescu, şefa Secţiei pentru copii la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. Coordonând mai mulţi ani activitatea Filialei „Traian Brad” şi lucrând mai mult cu publicul adult, a remarcat că există o cerere constantă pentru informaţii de genul: Cum se redactează un CV european? Cum se întocmeşte o scrisoare de intenţie? Cum se poate găsi un serviciu cu ajutorul internetului? Şi cum cererea este cea care dictează oferta, în urma observaţiilor şi a unei analize de nevoi, s-a decis să se organizeze un curs de instruire pentru utilizatorii filialei, interesaţi de aceste servicii. Proiectul era conceput şi pus în pagină cu un titlu generic Cum să găseşti o carte de... muncă? când IREX (International Research and Exchanges Board) România a lansat următoarea ediţie a Concursului de participare comunitară, competiţie deschisă bibliotecilor din România, în cadrul programului naţional Biblionet – lumea în biblioteca mea! Acest concurs are ca scop generarea în rândul bibliotecarilor a ideilor noi şi unice în vederea integrării noilor tehnologii în comunităţile locale, de a-i încuraja pe bibliotecari să vină în întâmpinarea comunităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi interesele şi a le satisface nevoile. Acestea sunt proiecte care se desfăşoară pe o perioadă de şase luni şi au o finanţare de $ 2370 din partea Fundaţiei „Bill & Melinda Gates”.

Astfel, echipa de management a Bibliotecii Judeţene a lansat propunerea de a regândi structura proiectului Cum să găseşti o carte de... muncă? pentru a-l depune la Concursul de participare comunitară. A fost constituită echipa de proiect, care a studiat fezabilitatea noului serviciu la toate secţiile şi filialele, s-a convins de necesitatea acestuia şi s-a purces la întocmirea proiectului conform rigorilor solicitate.

Scopul final al proiectului a fost crearea unui serviciu inovativ de bibliotecă prin care să se ofere, tuturor persoanelor interesate, consiliere în participarea la un concurs de angajare, care cuprinde toate componentele după cum urmează: redactarea unui CV, întocmirea unei scrisori de intenţie, susţinerea unui interviu de angajare şi căutarea unui loc de muncă cu ajutorul internetului. Pe lângă Biblioteca Judeţeană, s-a decis să fie incluse în proiect şi cele 20 de biblioteci publice din judeţul Cluj, înscrise în programul Biblionet, şi să se solicite finanţare pentru organizarea unei campanii unitare de promovare a noului serviciu în cele 21 de biblioteci participante, pentru a avea în final 500 de persoane instruite în vederea noului serviciu.

La ediţia din noiembrie-decembrie 2010 a Concursului de Participare Comunitară proiectul de la Cluj a fost declarat câştigător, iar în primăvara-vara anului 2011 s-a derulat la Centrul Judeţean de Formare Biblionet din cadrul Bibliotecii Judeţene.

Proiectul a cuprins trei etape:

Prima etapă a constat în livrarea unui curs, bine elaborat şi structurat, celor treizeci de bibliotecari din bibliotecile partenere care, la rândul lor, urmau să ofere noul serviciu în localităţile din care provin. În serii a câte 10, au fost instruite toate bibliotecarele din judeţ, absolvente ale cursului de Tehnologia informaţiei şi administrarea calculatoarelor cu internet pentru public şi nouă bibliotecari de la biblioteca judeţeană. La finalul fiecărei sesiuni, participanţii au primit suportul de curs, au completat câte un chestionar de evaluare a cursului şi a formatorilor şi s-a stabilit perioada şi modalităţile de realizare a campaniei publicitare, de constituire a grupelor de cursanţi şi de realizare a sesiunilor de instruire la locul de muncă.

Cea de-a doua etapă a constat în organizarea unei campanii unitare de informare şi promovare a noului serviciu precum şi de recrutare a participanţilor la aceste cursuri pentru fiecare bibliotecă parteneră. Pentru aceasta a fost selectată o firmă care a realizat materialele promoţionale (afişe, pliante, tricouri), concomitent derulându-se campania de promovare prin intermediul mass-media: s-au realizat comunicate de presă, s-au pus afişe la toate bibliotecile din toate localităţile, formulare de înscriere la toate punctele de servicii, s-au purtat tricourile cu textul publicitar. Biblioteca judeţeană a realizat o serie de interviuri la radio şi televiziune, a organizat un stand la Târgul Internaţional de Servicii Academice, desfăşurat la Salonul expoziţional Expo Transilvania, Cluj, a făcut publicitate proiectului în discuţii particulare cu utilizatorii la toate secţiile şi filialele bibliotecii. În timpul campaniei publicitare la Biblioteca Judeţeană au fost depuse circa 80 de cereri de înscriere din partea diferitelor categorii socio-profesionale, după care au fost constituite grupe de cursanţi a câte 10 persoane. Criteriul care a stat la baza constituirii grupelor a fost nivelul cunoştinţelor de utilizare a calculatorului, acestea fiind esenţiale pentru activităţile practice ale sesiunilor de instruire. Trebuie să menţionăm că aşteptările noastre au fost legate de solicitările venite din partea şomerilor, dar nu au fost doar ei. Marea parte a solicitanţilor au fost elevi din ultimii ani de liceu şi studenţi, care au motivat participarea la curs prin dorinţa de a dobândi abilităţi de întocmire a unui CV şi a unei scrisori de intenţie, pentru cultura lor generală sau pentru a aplica în vederea obţinerii unei burse de studii în străinătate. Echipa de proiect a decis să includă în primele grupe de instruire şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, acesta fiind de fapt grupul-ţintă al proiectului. Studenţii şi elevii de liceu au fost lăsaţi pentru ultima perioadă de instruire. A fost creată şi o pagină de Facebook a proiectului, unde au fost postate poze şi informaţii despre proiect: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pag...7204612137); anunţul despre demararea proiectului, precum şi un formular de înscriere on-line fiind postate şi pe pagina web http://www.bjc.ro/new, şi pe pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Jude%C5%A3ean%C4%83-Octavian-Goga-Cluj/115627035114972?v=wall.

Cea de-a treia etapă a constat în implementarea noului serviciu gratuit (sesiunile de instruire cu utilizatorii) în toate cele 21 de biblioteci implicate în proiect.

Fiecare sesiune s-a desfăşurat pe parcursul a două zile şi a cuprins câte o parte teoretică şi una demonstrativă / practică pentru fiecare temă expusă. Experienţa a fost una extrem de plăcută şi interesantă, niciun grup nu a semănat cu altul, nicio prezentare nu a semănat cu alta, totul se transforma şi se adapta în funcţie de persoane, de atitudine, de reacţie. În lunile mai şi iunie, au fost organizate la nivelul judeţului 111 sesiuni de instruire la care au luat parte 433 de persoane. Evaluarea proiectului s-a desfăşurat la sfârşitul lunii iulie, prin centralizarea datelor şi analiza chestionarelor de evaluare, cu sprijinul masteranzilor de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj.

missing image file

Ce am învăţat din acest proiect?

În primul rând, s-a confirmat încă şi încă o dată un adevăr care nu mai trebuie demonstrat: lansarea unui nou serviciu se face în funcţie de necesităţile comunităţii. Proiectul a avut un mare succes la Biblioteca Judeţeană, pentru că necesitatea unui asemenea serviciu a fost constatată de ceva timp de către bibliotecarii care lucrează la public, fapt pe care l-am relatat la începutul articolului. Bibliotecile publice din judeţ însă au fost selectate şi implicate în acest proiect ţinând cont, în primul rând, de componenta informaţională. Fiind vorba despre un serviciu bazat pe noile tehnologii, dotarea cu calculatoare era prima condiţie de participare. Pe parcurs am constatat că nu în toate bibliotecile proiectul merge la fel de bine, au existat localităţi cu populaţie îmbătrânită pentru care redactarea unui CV european nu prezenta deloc interes. Numai că vorba înţeleaptă „omul sfinţeşte locul” rămâne valabilă în toate timpurile şi în toate condiţiile. Bibliotecarii creativi şi cu iniţiativă au ştiut să-şi facă munca interesantă şi în situaţii mai puţin potrivite, au atras către bibliotecă copiii şi nepoţii aflaţi în vacanţă şi i-au învăţat un lucru nou, care le va fi de folos în viaţă. Alţii mai puţin creativi şi lipsiţi de orice iniţiativă s-au mulţumit prin a constata că nu există solicitări şi nu merge.

Un alt moment care trebuie luat în calcul în cazul unui proiect de învăţare este perioada de desfăşurare. Menţionam mai devreme că în primele grupe de cursanţi au fost incluşi şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, studenţii şi elevii de liceu fiind lăsaţi pentru mai târziu. Sfârşitul de an însă a coincis cu perioada sesiunilor de examene, astfel că mulţi studenţi au amânat participarea la curs pentru toamnă. Aşadar, un program de învăţare trebuie derulat în cursul anului şcolar / universitar, perioada de vară fiind destinată programelor de vacanţă şi loisir.

Al treilea aspect pe care dorim să-l punctăm ţine de regula că orice finanţare trebuie justificată. Un proiect câştigat nu înseamnă un scop atins, acesta este doar un început, iar tot ce s-a propus trebuie realizat întocmai, cu respectarea tuturor termenelor şi condiţiilor. Evaluarea proiectului nostru s-a făcut pe toată perioada de derulare prin interviurile on-line, realizate la fiecare două săptămâni cu reprezentanţii IREX, cu întrebări concrete şi foarte pertinente, prin participarea acestora la sesiunile de instruire din cadrul proiectului şi, mai apoi, prin raportarea finală, foarte complexă, cu toate anexele şi actele doveditoare ale proiectului.

Şi, nu în ultimul rând, trebuie să confirmăm un alt adevăr: că pentru succesul unui proiect munca în echipă este esenţială. Echipa noastră a cuprins, în primul rând, iniţiatorii proiectului, dar în egală măsură şi managementul superior al bibliotecii, care şi-a dat acordul pentru depunerea proiectului numai după ce a fost verificat, redactat şi argumentat fiecare enunţ, iar pe perioada de derulare acesta a constituit prioritatea numărul unu a fiecărui membru al echipei. Atmosfera creativă, responsabilitatea şi bunăvoinţa colegială a tuturor membrilor echipei au contribuit la succesul proiectului în Biblioteca Judeţeană şi a adus mari satisfacţii profesionale celor implicaţi în realizarea lui.

Proiectul Cum să găseşti o carte de... muncă va continua la toate secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene atâta timp cât vor exista solicitări din partea publicului.

Tatiana COSTIUC,

şef serviciu, Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj